Turistické víza do Turecka

Pre občanov Slovenska, držiteľov klasického turistického pasu SR, platí vízová povinnosť (pre držiteľov diplomatických a služobných pasov je zrušená vízová povinnosť na dobu pobytu do 90 dní). Turistické vízum na dobu pobytu maximálne 30 dní je možné si zakúpiť na každom hraničnom prechode Turecka za 20 USD (15 EUR). O víza na dlhšie obdobie a na iné účely ako turistické treba požiadať na Veľvyslanectve Turecka v Bratislave. 


Za prekročenie platnosti víza turecké orgány vyberajú pokutu podľa dĺžky obdobia, ktorá spravidla začína pri 100 USD. Ak pobyt občana SR v Turecku presiahne 30 dní (za predpokladu udeleného víza na viac ako 30 dní) tento je povinný sa hlásiť na policajnom oddelení podľa miesta pobytu. Pokiaľ tak neurobí bude mu pri odchode z krajiny udelená pokuta, akoby mal vízum na 30 dní.


Pobyt slovenských občanov v Turecku nad 90 dní sa musí riešiť udelením povolenia na pobyt. Žiadosti sa podávajú na Veľvyslanectve Turecka v Bratislave.


Podrobnejšie informácie o podmienkach vstupu a pobytu občanov SR a víza do Turecka sú uvedené na stránke Veľvyslanectva Turecka v Bratislave.Veľvyslanectvo Turecka v SR
Adresa: Veľvyslanectvo Tureckej republiky, Holubyho 11, 811 03 Bratislava 1,
Tel.: Tel.: 00421/2 /5441 5504, /5441 5606
Fax.: 00421/2 /5441 3145
E-mail: testta@netlab.sk
Web: www.ankara.mfa.sk

Veľvyslanectvo SR v Turecku
Adresa: Embassy of the Slovak Republic, Atatürk Bulvari 245, Kavaklidere, 066 92 Ankara
Tel.: 0090 312 467 50 75 (76)
Fax: 0090 312 467 50 75 (76)
E-mail: slovak@superonline.com, slovakya@optima.net.tr